ปรารถนา เงินทอง กองท่วมฟ้า ทำการค้า ร่ำรวย ไปสวยสม มียศศักดิ์ รักใคร ใคร่ภิรมย์ ขอให้กลม เกลียวกัน และมั่นคง

คุณเพ็ญลักษณ์   ปฏิมาประกร
นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.
สมาคมแม่บ้าน บก.ทท.
หน้าแรก
ประวัติสมาคม
ข้อบังคับ สมาคมแม่บ้าน บก.ทท.
คณะกรรมการสมาคม
เครื่องแต่งกาย
ร้านค้าสมาคม
เพลงมาร์ช
ที่ตั้งสมาคม
 
 

Free Site Counter
สถิติผู้เยี่ยมชม

ประวัติสมาคมฯ

สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด (สม.บก.ทหาร) เริ่มจากชมรมเล็ก ๆ ซึ่งคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ได้ริเริ่มจัดตั้งในปีพุทธศักราช   ๒๕๒๑  โดยการรวมกลุ่ม ของแม่บ้านที่สามีรับราชการในสังกัด กองบัญชาการทหารสูงสุด ในสมัยที่ พล.อ.เสริม ณ นคร ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมกลุ่มแม่บ้าน ที่มี ศรัทธา เสียสละ ต้องการทำงานช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะนำ การผึกอาชีพให้กับครอบครัวของทหาร และเจ้าหน้าที่ที่สังกัดใน บก.ทหารสูงสุด    ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัว

หลังจากใช้เวลาดำเนินการได้ระยะหนึ่ง ต่อมาคุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และเกียรติของแม่บ้าน บก.ทหารสูงสุด จึงได้ ดำเนินการจัดทำคำร้อง ต่อเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติจัดตั้งเป็น " สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด " เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๓๐ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการทหารสูงสุด   จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคม ฯ มีชื่อเต็มว่า " สมาคมแม่บ้านกองบัญการทหารสูงสุด " ใช้อักษรย่อ " สม.บก.ทหารสูงสุด " มีชื่อภาษาอังกฤษว่า " Supreme Command Headquarters Wive's Association "  มีอักษรย่อ " SCHWA " มีนายกสมาคม ได้แก ่ภริยา ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยตำแหน่ง เป็นประธานบริหารงานของสมาคม ฯ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สมาคมแม่บ้าน บก.ทหารสูงสุด มีรูปลักษณ์ประกอบด้วย ตราประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด และมีแถบจารึก คำว่า " สมาคมแม่บ้าน บก.ทหารสูงสุด " อยู่ภายใต้ตราประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด

สมาคมแม่บ้าน บก.ทหารสูงสุด ได้กำหนดเครื่องแบบสำหรับแม่บ้านโดยความริเริ่มของ คุณหญิงทรงสมร คชเสนี เป็นชุดสูทสีกรมท่า เสื้อเชิ้ตตัวในเป็นสีแดง ผูกโบว์ที่คอเสื้อ ความหมาย สำคัญคือ โบว์ที่ผูกคอ มี ๓ สี คือ เขียว น้ำเงิน เทา ซึ่งหมายถึง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่ง บก.ทหารสูงสุด รวมข้าราชการ ทั้ง ๓ เหล่าทัพ เข้าด้วยกัน ต่อมาคุณหญิงทัศนีย์ อัมพรพิสิษฐ์ ได้ริเริ่มให้มีเครื่องแบบ ชุดเล็ก เพิ่มเติม เพื่อความสะดวก และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการประกอบ กิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ฯ เครื่องแบบทั้ง ๒ ชุด ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อความเหมาะสม และสวยงามเป็นลำดับ ปัจจุบันได้กำหนดใช้ตามรูปแบบในเครื่องแต่งกายสมาคม ฯ

แม่บ้านกองบัญชาการทหารสุงสุด ได้ยึดถือ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญในการก่อตั้งสมาคม ฯ โดยจะมีพิธีทางศาสนา และงานเลี้ยงรับรอง โดยเชิญ อดีตนายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทหารสูงสุด นายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และแม่บ้านตำรวจ ผู้มีพระคุณต่อสมาคม และท่านผู้ใหญ่ ที่รักใคร่ นับถือ ตลอดจนนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ มาร่วมในงานด้วยเป็นประจำทุกปี