เธอคือเรา  (เพลงแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย)

 

เธอยืนอยู่   เคียงกาย   ชายชาติทหาร
เป็นแม่บ้าน  ช่วยเหลืองาน   ในแนวหลัง
ด้วยดูแล   ครอบครัว   ให้มีพลัง
พร้อมรังสรรค์   ความอบอุ่น   ในองค์กร

คือผู้ที่   ตั้งใจ   รับใช้ชาติ
ใบบทบาท   ผู้อาสา   มาช่วยเหลือ
เมื่อสังคม   ขาดแคลน   ได้จุนเจือ
จะทำเพื่อ   จรรโลงไทย   ให้วัฒนา
* เราแม่บ้าน   กองบัญชาการ   กองทัพไทย 
จะร่วมกาย   ร่วมใจ   สู้ฟันฝ่า
อุปสรรค   ทุกสิ่ง   ที่ผ่านมา
ด้วยศรัทธา   ใจภักดิ์   รักสามัคคี

ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง      พล.ร.อ.วัลลภ  เกิดผล  ร.น.